Last ned i Word Last ned i PDF

Invitasjon til konkurranse om kommunevåpen

Sande og Holmestrand kommuner inviterer til designkonkurranse for utforming av nytt kommunevåpen.

Tema for konkurransen er ‘’Der gode minner skapes’’, og dette collaget av bilder er ment å være til inspirasjon.

Kriterier for motiv og form

a) Forslaget må utgå fra temaet:” Der gode minner skapes” med bildecollagen til inspirasjon.
b) Kommunevåpenet bør ta hensyn til de heraldiske prinsipper.
c) Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design, og må fungere i små og store format.

Frist og innlevering

Innleveringsfrist er 7. februar 2019.
Forslaget sendes pr. e-post til post@nykommune2020.no

Det er ingen begrensning på hvor mange forslag som kan leveres, men hvert forslag må innsendes i egen e-post.

Bidraget bør ikke publiseres offentlig.

Premie

Vinneren mottar 25.000,- kroner

Øvrige bidrag som blir med i sluttvurderingen vil honoreres med 2500,- kroner.

Jury

Kommunevåpengruppa vil fungere som jury og velge ut forslag til en finalerunde basert på kriteriene.
Vinnerforslaget valgt av juryen vil fremmes for Fellesnemnda, som skal innstille nytt kommunevåpen våren 2019 til kommunestyrene.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til:

Suzy Haugan, kommunikasjonsrådgiver, suzy.haugan@holmestrand.kommune.no, 472 37 572

Linn Kristine Johansen, prosjektkonsulent nykommune2020, linn.kristine.johansen@holmestrand.kommune.no, 920 94 705

Tekniske kriterier

a) Forslaget må utarbeides og innleveres i to versjoner, ett i sort/hvitt og ett i farger.

b) Forslaget må vises i tilpasset størrelse på A4-format, og leveres som PDF-fil. Bakgrunnen skal være hvit, og intet annet enn våpen skal vises.

c) Innsenders kontaktopplysninger samt en tekst som redegjør for forslagets mening og symbolikk, må fremkomme som vedlegg i innsendelsen.

d) Forslaget må i tillegg, på forespørsel, fritt leveres som vektorisert .ai-fil i både sort/hvitt, cmyk- og i PMS-farger.

Heraldiske prinsipper

Våpenet bør ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.

Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.

Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.

Motiver skal være så enkelt at det er lett gjenkjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.

Motivet skal fylle skjoldflatene godt.

Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.

Rettigheter

a) Komiteen forbeholder seg retten til underveis i prosessen å be om justeringer og tilpassinger i forslagene. Dette inngår som en del av konkurransen, og godtgjøres ikke ekstra.

b) Alle rettigheter til vinnerforslaget overdras i sin helhet til kommunen. Våpenet skal i tillegg benyttes som kommunens segl, flagg, ordførerkjede samt inngå i kommunens profilprogram.

c) De foreslåtte finaleforslagene forplikter seg til å inngå midlertidig avtale med kommunen som regulerer alle forhold rundt rettigheter, bruksområder og godtgjøringer. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, trekkes forslaget.

Presentasjon og utvelgelse

a) Komiteen er ikke forpliktet til å gi samtlige forslag individuell tilbakemelding.

b) Samtlige innleverte forslag kan bli utstilt og presentert for offentligheten, uten at det godtgjøres ekstra.

c) Forslag som ikke er innkommet innen fristen, kan avvises.

d) Ved tilnærmet like forslag, kan utvelgelse skje ved loddtrekning.

Jury og vedtak

a) Den nedsatte kommunevåpenkomite er jury, og velger ut forslag til finalerunde, basert på kriteriene.

b) Bidragene skal være anonymisert under juryens arbeid.

c) Det fremmes ett vinnerforslag til Fellesnemnda.

d) Kommunestyrene for Sande og Holmestrand vedtar en vinner.

Maler for kommunevåpen

Mal for buet kommunevåpen

Mal for spiss kommunevåpen