1. august ble Holmestrand og Sande én kulturskole, og fikk ny kulturskolerektor.

Kulturskolen har flere hundre elever, et bredt undervisningstilbud, og tre undervisningssteder. Ny kulturskolerektor Marianne Bjørnsdatter Gartner Ous ønsker å bidra til å skape god livskvalitet.

Vi er i gang med et nytt kulturskoleår, og som helt ny kulturskolerektor er det spennende å få være med på å skape en ny kulturskole i Holmestrand og Sande, sier Gartner Ous.

Fakta om kulturskolen:
Antall elever: ca 400
Aldersgruppe: Elevene er i skolealder, 6-19 år.
Undervisningstilbud: Instrumentopplæring individuelt og i gruppe, band, visuell kunst, teater og kulturkarusell. Kulturskolen deltar også i et talentprogram i samarbeid med Drammen kulturskole.
Undervisningssteder: Undervisningen er hovedsakelig i Sande kulturskoles lokaler, på Hof Skole og Gjøklep ungdomsskole.

Kulturskolen har laget en ny facebookside: Holmestrand og Sande kulturskole. Her vil det bli lagt ut bilder fra kulturskolens konserter, vernissager, teateroppsetninger og det daglige livet.

Vi ønsker oss mange følgere for å gjøre kulturskolens tilbud godt kjent og for å vise fram de flotte elevene vi har og alt de får til, sier kulturskolerektoren, og oppfordrer alle til å følge kulturskolens arbeid.

Siden heter «Holmestrand og Sande kulturskole»

https://www.facebook.com/holmestrandogsandekulturskole/