De 7 kilometerne med nedlagt jernbane som slynger seg mellom Holmestrand og Sande har blitt muligheten til å koble sammen gamle og nye turveier. Resultatet er et flott friluftsprosjekt som binder Holmestrand og Sande tettere sammen – til glede for innbyggere og besøkende.

«Turveien», «den nedlagte jernbanetraseen», «den nye kyststien». Vår nye turvei langs kysten på den gamle jernbanetraseen har mange navn. Selv om kyststien enda ikke har blitt offisielt åpnet, er den allerede mye i bruk. Den brukes av folk i alle aldre, både til fots og på sykkel, til både kort- og langtur.

Klatreinstallasjon for lekne innbyggere

Det jobbes nå med å gjøre rasteplassene ferdige. Det bygges fortsatt på «Tvillingbru rasteplass», der det skal settes opp en flott klatreinstallasjon for barn og barnslige sjeler. Holmestrand kommune søkte om, og fikk 350 000,- fra DNB Sparebankstiftelse til klatreinstallasjonen.

Det er satt opp en liten brygge som gir en mulighet for å komme litt tettere på sjøen, og det blir bålplass og plass for piknik. Det blir med andre ord plass til alle, om du ønsker å fiske, bade eller nyte utsikten over sjøen.

Selve kyststien er ferdig, men fortsatt utvikling av veien og rasteplassene langs den vil være et kontinuerlig arbeid.

 

God skilting gir gode opplevelser

Det jobbes med å skilte turveien på hele strekningen, slik at den nye kyststien forbinder Holmestrand og Sande på en brukervennlig måte. Skilt er bestilt til hele strekket, og disse vil bli satt opp i løpet av høsten. På sikt blir det også et samarbeid med historielag og turforeninger om å sette opp skilt og tavler som skal forbinde turstien opp til fjellet i Holmestrand.

Det jobbes også med å koble eksisterende kyststi i Sande på den nye kyststien. Her vil man skifte ut gamle skilt med nye. I tillegg vil skiltingen fortsette langs gang- og sykkelveier helt inn til Sande sentrum og videre ut mot kyststien mot Svelvik. Det jobbes med å etablere en parkering ved starten av kyststien i Sande. Det jobbes også med utviklingen av friområder ved Skjervika og Fjellhaug under Holm. På sistnevnte blir det utformet en enkel rasteplass helt nede ved sjøen, hvor turfolk kan stoppe opp og ta en pust i bakken tett på sjøen.

Når kyststien har blitt skiltet vil dette bli registrert på kartverkets turkart. Skiltprosjektet har mottatt midler fra «turskiltprosjektet» via Vestfold Fylkeskommune.

 

Et av de flotteste friluftsprosjektene i kommunen

Kyststien har holdt mange folk i jobb i flere år. Både hos Bane Nor, hos Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen, hos arkitekter og landskapsarkitekt, hos politikere og frivillige og hos kommunene Holmestrand og Sande.

Fra kommunens side har det vært en krevende, men morsom oppgave med reguleringsplaner, planlegging, gjennomføring og med arbeid på tvers av fagfelt. Møtene og befaringene har vært mange.

Dette prosjektet kan defineres som ett av de flotteste friluftsprosjektene i kommunen! Kyststien har mye å by på. For barn og familier som ønsker å utforske fjæra, er det mange muligheter, og for de som ønsker å padle kajakk, kan man prøve seg på noen av padleturene som nylig ble lagt ut på nett i fylkeskommunens prosjekt «Padleled». Det er også blitt litt enklere å ta i bruk sykkel mellom Holmestrand og Sande. Kyststien byr på mange opplevelser og helsefremmende aktiviteter i kystnær naturen.

Dette friluftsprosjektet kan skape gode opplevelser for små og store innbyggere i nye Holmestrand kommune i lange tider.

Ta godt vare på den nye kyststien vår!

Kyststien får offisiell åpning 4. november.