I går var totalt 77 verneombud og tillitsvalgte samlet en hel dag i Sande kommunelokale med tema «Tillitsvalgte og verneombud i det inkluderende arbeidslivet».

Agendaen var som følger:

Velkommen og en rask gjennomgang av mål og rutiner for sykefraværsoppfølging i Sande og Holmestrand.

Så loset NAV Arbeidslivssenter oss gjennom resten av dagen med følgende tema:
•Den norske velferdsmodellen, hvordan den kom i stand, og hva som skal til for å beholde den slik den er i dag.
•IA avtalens overordnede mål
•Samarbeidsavtalen
•Partene i avtalen, roller og rolleavklaring.
•Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
•Samarbeid og samarbeidsarenaer.
•Tilrettelegging og medvirkning
•Arbeid og helse
•Trygg i jobb tross plager

Det var en engasjert forsamling som bidro til en flott dag, og som gir tro på at samarbeidet rundt IA og et økt nærvær vil nås både i den enkelte virksomhet og for kommunene totalt.