Amund Sørum (36 år), bor i Eidfoss, men er opprinnelig fra Sande. Han har 2 barn og samboer.

Han har vært ansatt i Sande kommune siden 2001. I Sande har arbeidsoppgavene hans vært svært varierte. Hovedtyngden har ligget i oppvekstsektoren der han har vært SFO koordinator og SFO leder på Haga skole. Det siste året har han også vært Sande kommunes IKT– rådgiver.

Amund har nå fått endrede arbeidsoppgaver fram til 01.01.2020. Han vil fungere som et viktig og nødvendig bindeledd mellom Jarlsberg IKT, Drammen IKT, Holmestrand kommune og Sande kommune i hele sammenslåingsprosessen. Han er fortsatt ansatt i Sande kommune og vil fremdeles ivareta enkelte arbeidsoppgaver for Sande kommune