Protokollen fra møte i Fellesnemnda 03.05.18 finner du: (her).