Virksomheten Plan, byggesak og landbruk er nå samlokalisert på Sande rådhus.

Alle ansatte, også dem som før satt på rådhuset i Holmestrand, har nå kontorplass der og kan nås via Sande kommunes sentralbord (33 78 70 00).

Alle henvendelser om saker i Holmestrand sendes postmottak@holmestrand.kommune.no.
Alle henvendelser om saker i Sande sendes postmottak@sande-ve.kommune.no.

Samlokaliseringen er ledd i kommunesammenslåingen.