Innføring av ny personvernlov, GDPR (General Data Protection Regulation) er utsatt til 01.juli. Det nye regelverket gir virksomhetene nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Med GDPR er enkeltindividers rettigheter løftet frem, tydeliggjort og prioritert.

Mer om GDPR kan du lese mer om på www.datatilsynet.no

Holmestrand og Sande kommuner jobber nå med å implementere de nye reglene i interne rutiner slik at både innbyggere og ansatte blir ivaretatt etter ny lov.

Offentlige virksomheter er pålagt å opprette rolle som personvernombud. Holmestrand deler personvernombud med Sande på grunn av den kommende sammenslåingen.

Kontaktinfo personvernombud:

Cecilie Halvorsen

epost: cecilie.halvorsen@holmestrand.kommune.no

mob: 99596027