Den 02. mai 2018 ble NAV Holmestrand, Hof og Sande samlokalisert i Langgaten 35, 3080 Holmestrand. Lokalet ligger midt i sentrum av Holmestrand by.

Elisabeth Stokke er virksomhetsleder i NAV og har sett fram til samlokaliseringen en stund. -Dette har vi sett fram til, det å endelig komme under samme tak. Det å se, møte og snakke med hverandre hver dag gjør noe med opplevelsen av å høre sammen. Selv om vi organisatorisk har fungert som et NAV kontor siden 1.1.18 så er det først nå både rammene og mulighetene ligger til rette for at vi sammen kan utvikle det nye kontoret. At vi blir et større kontor med ca. 55 medarbeidere gir oss rom og muligheter til å bygge fagmiljøer som er sterkere enn tidligere. Det gir muligheter for å dra nytte av hverandre og dele all den gode kompetansen og erfaringen som alle de tre tidligere kontorene har med seg. Sammen vil vi utvikle NAV tjenestene i henhold til både de kommunale og statlige føringene til det beste for innbyggere i både Sande og Holmestrand kommune, sier Elisabeth.

Har gledet oss til samlokaliseringen

 

 

 

 

Nille-Susanne M. Engebretsen arbeider som boveileder og hører til økonomiteamet. Har tidligere arbeidet ved kontoret i Sande.

– Overflyttingen er noe vi har ventet på da det har vært utfordrende å ha vært på tre ulike lokalisasjoner. Jeg synes overflyttingen har gått greit, men har følt at jeg ikke har fått like mye informasjon som jeg kunne ha gjort hvis jeg hadde sittet i en arbeidsgruppe som arbeider med samlokaliseringen.  Det som jeg synes er positivt med samlokaliseringen er at vi får større fagmiljøer og mer fagpersonell å drøfte med. Det blir mer en helhet, ikke bare for oss personell, men og for brukerne. Når det gjelder utfordringer knyttet til samlokaliseringen kan det fler personer være nettopp noe som kan være utfordrende.  Før hadde vi et veldig tett samarbeid, mens nå er det større forhold å ta hensyn til, sier Nille.

                                    

 

 

 

Jon Ivar Løkkemyhr arbeidet med arbeidsrettet veiledning i Holmestrand og arbeider nå i oppfølgingskontoret ved den nye avdelingen.

– Jeg har vært forberedt på samlokaliseringen i lang tid nå, og begynte å bli veldig klar for å flytte sammen i disse nye fine lokalene. Tidligere hadde jeg selveiekontor, men nå sitter vi sammen fire stykker, som betyr at det er fler hensyn å ta, men det har gått veldig bra hittil. Vi har jo multirom her hvor vi kan ta private samtaler. Når det gjelder informasjon har jeg vært med på de forberedende møtene siden jeg er tillitsvalgt. Har hatt møter på tvers av kontorene og felles møter før samlokaliseringen. Det har og vært stor fokus på intern organisering. Framover må vi finne ut hvordan vi skal samarbeide på en best mulig måte. Utfordringen med samlokaliseringen kan være at vi nå har blitt flere og det før var lettere å finne hverandre, vi satt jo gjerne rett ved sina hverandre. Nå er det jo litt større lokaler, men samtidig handler det jo bare om at vi må gå litt lenger, og det har vi ikke vondt av, ler Jon.

 

 

 

 

 

Hanne M. Sondresen kommer fra Hof og arbeidet som teamkoordinator for veiledningskontoret, og jobber nå på økonomitemaet i den nye avdelingen. I Hof var de kun et team på 7, som tilførte at  Hanne hadde flere arbeidsoppgaver, som  å følge opp arbeidssøkere, de som hadde behov for gjeldrådgivning, følge opp de på sosialhjelp.

– Jeg føler jeg har fått god informasjon rundt samlokaliseringen for jeg har sittet i arbeidsgruppa. Har forsøkt å gi mye informasjon underveis. Samlokaliseringen har ført til mye positivt, for meg personlig er det at jeg har fått tydeligere arbeidsoppgaver. Samtidig var vi mer sårbare tidligere med kun et team på 7, men nå er det et større fagmiljø å spille på. Dette kan jo og være en av utfordringene, siden vi var så få før, og nå er vi mange fler. Var nok lettere å holde oversikten før, med mindre brukere og mindre ansatte å forholde oss til, forteller Hanne.