Hof har mange lokale lag, foreninger og organisasjoner som tilbyr ulike aktiviteter på frivillige basis av mange ildsjeler. Tilbudene er mange og
varierte, spesielt innenfor områdene idrett og kultur. Nå vil Hof Frivillig-sentral bli etablert som en koordinerende instans, og sikre lokal forankring og drift ut fra lokale forutsetninger og behov.

Tidligere Hof kommune fikk i september 2016 innvilget et tilskudd til opprettelse av en Frivilligsentral, som en del av prosjektet «Morgen-dagens aktivitetssenter». Frivilligsentralen er tenkt inn som en del av det nye flerbrukssenteret i Hof. Frivillige organisasjoner har blitt rekruttert til en arbeidsgruppe som skal videreutvikle og skape nye aktiviteter ut i fra befolkningens behov lokalt i Hof. Hof frivilligsentral skal frem mot 2020 sterkt knyttes opp mot den digitale møteplassen frivilligaktiv.no, men med ukentlig tilstedeværelse og mulighet for kontakt på kommunens lokasjon i Hof.