Hver eneste dag bruker alle klassene på Galleberg skole 10 minutter av dagen til å snakke om hvordan de har det i friminuttene. Det blir og satt av tid til å løse opp i eventuelle krangler og konflikter. Dette skal være med på å bidra til å øke trivselen for elevene på skolen.

Det er ikke kun krangler og konflikter som blir tatt opp på Galleberg skole, men og andre emner. Noen ganger kan en føle seg utenfor eller at de andre ikke liker deg, og det var nettopp dette Jeppe (10) i 5 klasse følte. Moren til Jeppe utrykket denne bekymringen for læreren, og dette førte til at klassekameratene til Jeppe fikk i oppgave å utrykke hva han var god til og hva som var positivt med han. Ord som kreativ, morsom og en god venn var det som kom fram, og da skjønte Jeppe at de tankene han hadde hatt kanskje bare var en teori.

 

Les hele saken her; https://www.nrk.no/vestfold/slik-har-galleberg-skole-okt-trivselen-blant-elevene-1.14010508