Protokollen fra møte i Fellesnemnda 22.03.18 finner du (her)

Prosjektplanen og saken om samarbeidsløsninger skal videre til endelig behandling i kommunestyrene i Holmestrand og Sande.
Det planlegges nå for hele 6 områder med vertskommunesamarbeid allerede fra mai 2018. Disse er:
PPT, NAV, barnevern, tjenestekontor, hjelpemiddellager, plan-, byggesak og landbruk.