Marit Sola er ansatt som ny Frivillighetskoordinator i Holmestrand kommune. Hun starter i jobben 2. mai i Virksomhet Folkehelse, forebygging og frivillighet under programområdet Helse og velferd.

Marit er brennende opptatt av at godt samarbeid mellom ulike sektorer om viktige velferdsoppgaver fører til god folkehelse, og vi er stolte av å ha henne på laget! Marit kommer fra jobb som selvstendig næringsdrivende naprapat med klinikk i Sande. Hun overlapper i disse dager med Frivillighetskoordinator Kebel Marin Fleites som går over til å arbeide med folkehelse i Drammen kommune.