NAV Holmestrand, Sande og Hof

Fra 2. mai vil NAV kontorene i Hof, Sande og Holmestrand være organisert som ett kontor og samlokalisert i Langgaten 35, Holmestrand.

Den 27.april og 30. april er kontorene stengt grunnet flytting.

I disse dagene kan henvendelser skje på telefon 55 55 33 33 eller via www.nav.no. 

Det nye kontoret i Holmestrand vil være åpent fra 2. mai. kl. 09.00.

Åpningstidene ved NAV kontoret er:
Oppmøte: hverdager kl. 9.00-15.00
Telefontid: hverdager kl. 8.00–15.30 Telefon: 55 55 33 33

I en oppstartsfase vil det være NAV – kompetanse tilgjengelig ved biblioteket i Hof og rådhuset i Sande minimum 2 dager per uke.

Tilgjengelig på nett/ telefon

Vi oppfordrer til å bruke de elektroniske løsningene som er tilgjengelig 24 timer i døgnet på www.nav.no. Her kan du stille spørsmål og få svar, sende søknader digitalt og sjekke status i din sak. Du kan også finne informasjon om utbetalinger og annet.