28.02.2018 vedtok Holmestrand kommunestyre enstemmig Reglement og mandat for fellesnemnda. Saken behandles i Sande kommunestyre 20.03.2018.

 Reglement og mandat fellesnemnda