Kommunesammenslåing – Ta frem kompasset!

Raushet, likeverd og forståelse for hverandres ståsted. Disse verdiene ble nedfelt i den politiske plattformen for kommunesammenslåingen i 2016 og skulle utgjøre kompasset – være selve navigasjonsverktøyet for veien videre. For alle visste at vi skulle forsere krevende terreng.

Selvkontroll, omsorg og respekt. Dette er tre av de femten karakteregenskapene i SmART oppvekst som ansatte i våre lokale barnehager og skoler jobber kontinuerlig sammen med barn og ungdom om. Hver eneste uke – hele året. Slik at barn og unge i vår nye kommune kan bli trygge, tydelige og omsorgsfulle mennesker som tar vare på seg selv – og alle de samhandler med.

Når nettvett er på agendaen på foreldremøtet eller i skoletimen blir det understreket at det ikke bare er den som publiserer hetsende innlegg på sosiale medier som krenker andre. Ungdommene læres opp til å forstå at å dele eller trykke «like» på et innlegg som fremstiller andre på en nedlatende måte er mobbing.

Vi som er hovedtillitsvalgte i Sande og Holmestrand har et felles forum. Det kan bli høyrøstede debatter og heftige diskusjoner. Ikke alltid er det faglig uenighet som får det til å gå en kule varmt heller. For vi som sitter der er ikke bare ansatte. De fleste av oss er også innbyggere i den nye kommunen. Vi er brukere, pårørende og frivillige, og kan bli personlig engasjert. Det hender at vi underveis i møtene må stoppe opp og minne oss selv og hverandre om hvorfor vi er her og hva som er vårt mandat.

Kanskje har det så langt vært tøffere etapper enn vi alle hadde forestilt oss. Stien har skiftet retning flere ganger. Det er til tider dårlig sikt – og nesten umulig å se hvor veien går bare noen steinkast foran oss.

Vi som tillitsvalgte befinner oss ute på arbeidsplassene i kommunene. Vi ser usikkerhet og frustrasjon hos ansatte. Men like ofte ser vi også medarbeidere og ansatte som er fornøyd. Som tross endringer og uforutsigbarhet bretter opp ermene, trasker ufortrødent videre og velger å tenke at halvferdige kart over veien fremover kan leses som nye muligheter.

Raushet og likeverd kommer ikke av seg selv. Selvkontroll, omsorg og respekt må holdes frem og snakkes om.

Tillitsvalgt, leder, ansatt, politiker eller innbygger – uansett hvor vi voksne befinner oss i det kommunale sammenslåingsterrenget; Før vi går særlig mye lenger bør kanskje hver enkelt av oss stoppe opp et øyeblikk ved egne utsagn, holdninger, innlegg og liker-klikk. Er jeg på rett vei? Fremmer jeg likeverd? Viser jeg raushet? Selvkontroll og respekt?

Det er på høy tid å børste støv av kompasset.

Forum Hovedtillitsvalgte Sande / Holmestrand