Her får du en presentasjon:
Navn; Robert Rognli
Alder; 43
Sivilstatus; gift, 4 barn
Bor i Larvik

Hva er din bakgrunn?
Min drømmejobb var å bli lærer på idrettsfag. Etter idrettsfaglig utdanning på Nesna og ved Norges Idrettshøyskole, flere jobber i skoleverket og en periode i Norges Idrettsforbund, ble jeg i 2006 idrettsfagslærer ved Thor Heyerdahl videregående skole. 13 år etter at jeg selv hadde vært elev på idrettslinja. Det var en fantastisk jobb.
Det gikk ikke mange år ved Thor Heyerdahl vgs før jeg ble motivert for å jobbe med ledelse. Jeg fikk et vikariat som avdelingsleder for Idrettsfag, og ble etter hvert leder på heltid, som avdelingsleder, studierektor og rektor ved skolen fra høsten 2013. Jeg husker at jeg tenkte at jeg var så privilegert som fikk muligheten til å lede denne skolen. En ny videregående skole med nær 1700 elever og 300 ansatte. Det var noen fantastiske år på THVS, og jeg er ydmyk for det jeg fikk ta del i.
I fagkretsen har jeg ut over idrettsfaglig utdanning et grunnfag i spesialpedagogikk og mellomfag i engelsk. I forbindelse med mine lederjobber så jeg det nødvendig med formell lederkompetanse, og har fullført en master i skoleledelse ved BI.

Hvorfor ville du til Holmestrand?
Å utvikle seg som leder handler for meg om å finne en balanse mellom kompetanse, faglige utfordringer og eget ambisjonsnivå. I min nye jobb får jeg en rekke nye oppgaver som er nye for meg, og jeg må lære noe nytt. Jeg liker å gå ut av komfortsonen, og være i en jobb der læringskurven er bratt. Det er i slike omgivelser jeg utvikler meg mest som leder og menneske.
Videre er jobben i Holmestrand kommune veldig spennende. Jeg får jobbe videre med oppvekstfeltet, og er opptatt at vi jobber helhetlig fra barn til voksen, og videreutvikler gode tjenester med barnets utvikling, trivsel og læring i sentrum. I dette arbeidet er kultur og fritidsaktiviteter sentrale for at vi skal lykkes. Kulturelle opplevelser og meningsfull fritid støtter opp om det tilbudet som kommunen gir innen barnehage og skole. Selv er jeg opptatt av at kommunen legger til rette for friluftsliv og bruk av nærområdene. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med kommunen vår.
Det at kommunen er ny, og at vi har en ny kommunereform foran oss er motiverende. Sammen skal vi skape noe nytt, og jeg tenker at det er god timing for egen del å starte i kommunen nå. Vi skal bygge på den gode praksisen fra Hof og Holmestrand kommuner, og utvikle dette videre. Samtidig ønsker jeg å invitere Sande inn i arbeidet med å forberede kommunesammenslåingen 2020. Det arbeidet starter nå, og vi skal være klare om knappe to år.
Jeg er ydmyk for at det er et krevende arbeid vi har foran oss, og jeg vil spille på den kunnskap og erfaringer vi samlet sett har i kommunen. Etter noen få dager her i Holmestrand er jeg enda mer overbevist om at vi har noe bra på gang. Jeg gleder meg til fortsettelsen.