Den nye kommunen Holmestrand vokser allerede! Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Holmestrand, Hof og Sande ligger langt over landsgjennomsnittet når det gjelder befolkningsvekst. I 2017 økte nemlig Holmestrand og Hof med henholdsvis 1,7 og 1,2 %. Sande var best i klassen «vår» med en økning på 2,4 %.

Dette er knalltall sammenlignet med den nasjonale befolkningsveksten på 0,7 %. Ifølge SSB må man tilbake til 2005 for å finne lavere prosentvis vekst i befolkningen. Årsakene er færre fødsler og lavere innvandring kombinert med at særlig mange europeere har flyttet ut.

Men; Ny kommune 2020/Holmestrand har blitt flere – og det er gledelig for kommuneøkonomien vår. Fortsett sånn folkens!