Fellesnemnda behandlet saken i sitt møte den 8.februar 2018 og vedtok følgende (7 stemmer for og 2 mot):

Fellesnemnda anbefaler overfor de to kommunestyrene at den sammenslåtte kommunen av Holmestrand og Sande blir i Vestfold, og inngår i den nye «Vestfold og Telemark fylkeskommune»

Sande kommunestyre behandlet saken i sitt møte 13.februar og vedtok følgende (13 stemmer for og 12 mot):Den nye kommunen søker overgang til Buskerud/Viken, slik at man er en del av Viken fra 1.1.2020.

Holmestrand kommune behandler saken i sitt møte 28.februar 2018.