Det er innkalt til møte i partssammensatt utvalg 8. februar kl 16 i Holmestrand rådhus. Sakslisten er som følger:

  • Sak 001/18 Orienteringssaker
  • Sak 002/18 Regionform – utredning om fylkestilhørighet
  • Sak 003/18 Reglement og mandat for fellesnemnda for Ny kommune 2020
  • Sak 004/18 Fremdriftsplan Ny kommune 2020
  • Sak 005/18 Bruk av engangsmidler
  • Sak 001/18 Eventuelt
  • Sak 006/18 Godkjenning av møteprotokoll

 

Foto: Alexander Svanberg, Jarlsberg avis