Nå er det 1 mnd siden Hof og Holmestrand ble slått sammen til Holmestrand kommune.
I den forbindelse gjennomføres det nå en evaluering for å identifisere både det som gikk bra og det som vi må forbedre. Evalueringen legges fram for Fellesnemnda 22.mars 2018.
Utkast til fremdriftsplan for kommunesammenslåing mellom Sande og Holmestrand drøftes i Fellesnemnda 8.februar og legges inn i overordnet prosjektplan. Planen behandles i Fellesnemnda 22.mars 2018 og kan leses her.