Legevakta flytter 5. mars 2018!

Mandag 5. mars kl. 16:00 har Tønsberg interkommunale legevakt driftsstart i nye lokaler på Kjelle, – utenfor Tønsberg sentrum.

Adresse: Jarlsberglinna 9, 3125 Tønsberg

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand  kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsbergregionens legevakt og kommunale akutte døgnplasser (TRLKAD). Tønsberg kommune er vertskommune og har delegert myndighet fra andre kommuner i samarbeidet til å utføre oppgaver og treffe avgjørelser på deres vegne.

Nå står bygget klart, og den 5. mars åpner legevakten. Det blir en historisk dag for nær 100 000 innbyggere i Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner. Øyeblikkelig hjelp døgn avdelingen åpner 19.mars.

Mer om det nye legevakttilbudet finner du her:

Informasjon ny legevakt og ØHD