Fellesnemnda og partssammensatt utvalg for den nye kommunen avholdt sitt andre møte torsdag 8.2.2018.

Følgende saker ble behandlet:

  • Orienteringssaker
  • Referatsaker
  • Regionsreformen
  • Reglement og mandag for Fellesnemnda
  • Fremdriftsplan for ny kommune 2020
  • Bruk av engangsmidler