Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Her kan du lese mer om dette.