Torsdag 1. februar kl. 12:00 ble åpningen av Hof bibliotek og innbyggerservice i Hofslundsveien 4 markert.

Ordføreren kom og det ble kaffe, te og kake.

Hof bibliotek og innbyggerservice består av Anne og Jorun, som du tidligere møtte i resepsjonen i Herredshuset, samt Jorun, Kristina og Trine fra biblioteket.

Alle sammen vil gjøre sitt beste for å yte gode bibliotektjenester og god innbyggerservice. Åpningstidene er utvidet fra 17 timer til 35 timer per uke.

Nye åpningstider er :

  • Mandag kl. 09:00 – 15:00
  • Tirsdag kl. 09:00 – 19:00
  • Onsdag kl. 09:00 – 15:00
  • Torsdag kl. 09:00 – 19:00
  • Fredag kl. 09:00 – 15:00

Vil du komme i kontakt med oss?

Telefon:
Hof bibliotek: 33 09 52 81
Hof innbyggerservice: 33 05 95 51 / 33 05 95 54
Sentralbord: 33 06 41 00

E-poster:
Hof bibliotek: hof.bibliotek@holmestrand.kommune.no
Hof innbyggerservice: hof.innbyggerservice@holmestrand.kommune.no
Holmestrand kommune: postmottak@holmestrand.kommune.no