Som ledd i arbeidet med å forberede kommunesammenslutningen mellom Holmestrand og Sande i 2020 er det viktig å få på plass den framtidige virksomhetslederen. Nå er også kommunalteknikk avklart, og valget falt på nåværende virksomhetsleder i Sande, Rudolf Pettersen.

Det ligger ikke i kortene å sikte seg inn mot en snarlig samlokalisering eller felles ledelse med det første. Virksomhetene i de to kommunene vil derfor bestå med Bodo Havelberg som leder i Holmestrand og Rudolf Pettersen som leder i Sande inntil framtidig organisering er klar og gjennomføring besluttet. I første omgang vil Rudolf få mandat til å rigge både prosjekt og prosess for å ta opp igjen utredninger og videre planlegging av den framtidige virksomheten. Mandatet skal godkjennes av ansvarlig kommunalsjef.