Det skjer mye også i Teknisk framover! Fra nyttår går det slag i slag med å samkjøre ressurser og få på plass ny organisering i arbeidet med å bygge Norges beste kommune. Det første som skjer 1.1.2018 er at Holmestrand og Hof får felles virksomhetsleder for tjenestene plan, byggesak, matrikkel/oppmåling, geodata og landbruk.

Landbruk til Sande

Samarbeidet med Re kommune opphører 1.1.2018, og den nye landbruksforvaltningen vil få tilhold i Sande rådhus. Fremtidig virksomhetsleder er Anitra Fossum og kontoret vil utføre de samme arbeidsoppgavene som landbrukskontoret i Re har gjort.

Plan- og byggesak til Sande

Fra årsskiftet 1.1.2018 vil plan- og byggesak I Holmestrand og Hof få felles virksomhetsleder, Anitra Fossum med tilhold I Sande rådhus. Inntil videre er plan- og byggesak i Holmestrand plassert som idag. Dette er imidlertid første skritt på vei mot et fremtidig vertskommunesamarbeid og samlokalisering av virksomheten i Sande rådhus innen 1. juli 2018.

Positive ringvirkninger

Ved at landbruk og plan- og byggesak på sikt samlokaliseres i Sande, vil det gi flere positive ringvirkninger. Virksomheten blir større og mer robust. Den vil bli en tverrfaglig virksomhet som gir muligheter for et tettere og bedre samarbeid blant saksbehandlerne. Effekten av det igjen er erfaringsoverføring og økt kompetanse.

Kommunal teknikk

Fra 1.1.2018 er kommunalteknisk virksomhet for nye Holmestrand samlet i Holmestrand rådhus. Det vil ikke være noen igjen på herredshuset i Hof. Alle gebyrer vil være like. Kommunal teknikk i Sande fortsetter slik det er i dag. Planleggingen av sammenslåingen av virksomhetene i Holmestrand og Sande vil starte opp i 2018 med målsetting om samlokalisering i løpet av 2019.