1.1.2018 ser en ny virksomhet dagens lys i ny sammenslått kommune. Virksomhet Psykisk helse og avhengighet skal i «nye Holmestrand» ledes av Henriette Pande. Hun har frem til i dag vært virksomhetsleder i Hof kommune. Når NYKOMMUNE2020 er en realitet 1.1.20 vil også Sande inkluderes i den nyopprettede virksomheten.

Ordene «psykisk helse» og «avhengighet» har en nær kobling. Ulike avhengigheter er ofte et uttrykk for et ønske om å lindre psykisk ubehag. Vi vil forsøke å hjelpe mennesker til i stedet å snakke frem ubehaget og også å finne gode strategier som fremmer opplevelsen av å mestre egen hverdag.

Ny virksomhet – hva betyr det for meg?

Den nye virksomheten skal rendyrke fagfeltet psykisk helse og avhengighet. Vi samler kompetanse innenfor fagområdet. Det vil legges til rette for at ressursene kan utnyttes bedre. Det vil være stort fokus på å komme «tidlig inn» med riktig behandling, gruppetilbud for brukere/pårørende, forebyggende tiltak og hjelp til selvhjelp. Her spiller også frivilligheten en viktig rolle. I tillegg vil vi bedre kunne bygge ulike kompetanseenheter innenfor samme virksomhet.

Ny virksomhet – nytt stort team

For oss er det viktig å sørge for et godt tverrfaglig samarbeid mellom relevante virksomheter i helse- og velferd. Vi vil ha fokus på høy kompetanse og god kvalitet i de tjenestene vi tilbyr.

Nå vil vi også satse på å bygge «Minde». Dette skal være omsorgsboliger til vanskeligstilte. Det er viktig med et faglig godt -og ikke minst verdig- tilbud til disse brukerne.

Vi håper at brukerne våre vil merke positive ringvirkninger når den nye virksomheten er i gang. Vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige arbeidet!