Mandag 06.11.17 var rådmennene, alle kommunalsjefene, tillitsvalgte i prosjektet fra Sande, Hof og Holmestrand, HR sjef og nyvalgt hovedverneombud for nye Holmestrand samlet for en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse. Hans Erik Utne uttalte at det som ikke blir dokumentert, ikke blir gjort. Hvordan sikrer vi at ting blir gjort?

Det er mange små og store ting som skal på plass før to kommuner blir en, og vertskapsløsninger faller på plass fra årsskiftet. Det er viktig, og en suksessfaktor at tillitsvalgte og verneombud har vært, og er involert I arbeidsgruppene.

For oss handler risikoanalyse om å utvikle en forståelse av risikoene. Formålet er å kunne fastslå mulig konsekvens og tilhørende sannsynlighet for hendelser identifisert i forrige steg. Det er dette som er den egentlige risikoen. Risikoanalysen omfatter en vurdering både av årsakene og kildene til hendelsene, hvilke konsekvenser de kan få, samt sannsynligheten for at disse konsekvensene skal forekomme.

Prosjektmodellene som vi følger gir svært god sporbarhet, og et godt grunnlag for en risikovurdering.