Høsten 2017 ble det igangsatt en plangruppe med ansvar for å etablere barneverntjeneste i «Nye Holmestrand» innen 01.01.2018, og etablere vertskommuneavtale med Sande kommune på barnevernområdet innen 01.01.2018. Plangruppen består av representanter fra alle tre kommunene.

Status per i dag i forhold til barneverntjenesten

Barneverntjenesten for nye Holmestrand blir i Holmestrand.

Barneverntjenesten for Sande er lokalisert i Sande per 1.1.18.

De får muligens felles leder fordelt på to kommuner – avhengig av hva KS-juristene anbefaler i påvente av politisk forankring i ny fellesnemnd og de to kommunestyrene (Holmestrand og Sande)