Rådmann og prosjektleder for nykommune2020 Hans Erik Utne svarer på 10 spørsmål knyttet til kommunesammenslåingen. Hvordan kommer den nye kommunen til å bli? Hva skjer videre? I tillegg deler han et par funfact om seg selv.