Det er etablert en overordnet prosjektgruppe som består av hovedtillitsvalgt fra hver av kommunene, samt Hans Erik Utne, Nye Holmestrandrådmann og -prosjektrådmann, Olav Grande, rådmann i Sande kommune og Anne Sønstebø, prosessleder NYKOMMUNE2020.

De tillitsvalgte er Fred Nordseth fra Hof kommune, Sånnja Janjak Hole fra Sande kommune og Grethe Hagen fra Holmestrand kommune. Det velges i disse dager nye medlemmer.