I disse dager jobbes det for fullt med økonomiplanene i både nye Holmestrand og Sande kommuner. Økonomiplanene viser budsjettet for de neste fire årene, og det er budsjettet for perioden 2018-2021 det nå er fokus på.

Det som skiller prosessen denne høsten fra tidligere år, er at det er det første budsjettet for nye Holmestrand kommune (Hof og Holmestrand) 1.1.2018. I tillegg strekker planperioden seg godt inn i perioden som kommer etter sammenslåingen av nye Holmestrand og Sande 1.1.2020.

Begge kommunene må legge frem et fireårsbudsjett som «står seg» hver for seg, også for årene 2020 og 2021. Samtidig er det hensiktsmessig med en gradvis tilnærming til hverandre, dette både med tanke på et felles budsjett, men også oppstart av arbeidet med utjevning av nivåforskjeller.
Rådmennene i Sande og Holmestrand har derfor lagt opp til en samordnet administrativ prosess der de to kommunenes budsjetter smeltes sammen. Prosessen legger opp til et forsvarlig og bærekraftig nivå både på driftsutgiftene og investeringsprogrammet.

Budsjettene i begge kommuner har inkorporert vedtakene i de politiske plattformene. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at eiendomsskatten er fjernet fra 1.1.2018 i nye Holmestrand, og fra 1.1.2020 i Sande.

Samtidig er det behov for omfattende investeringer i begge kommuner. Sande er en kommune i sterk vekst, og i Holmestrand ser vi nå resultater etter den store utbyggingen som er gjort. Befolkningsveksten de siste årene har tatt seg opp, og det er mange innflyttere fra områdene rundt Oslo.

Investeringsprosjektene som ligger foran oss er investeringer for fremtiden. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke målgrupper som vil øke i årene fremover, og i hvilke deler av den nye kommunen veksten vil komme.

Den nye kommunen er satt sammen av tre kommuner med lave inntekter, og det blir i de nærmeste årene sannsynligvis ikke de store endringene med hensyn til skattenivået. Det er derfor avgjørende å finne den rette balansen mellom investeringstakten på den ene siden og det økonomiske handlingsrommet på den andre. Hele tiden med tanke på at kommunen skal være en attraktiv kommune å flytte til og bo i.

Rådmennene og ledergruppen gleder seg til å bygge en splitter ny og spennende kommune. Vi håper du vil trives i den!