Onsdag 18. oktober ble det nye kommunestyret i Holmestrand konstituert.

Det er 12 representanter fra Hof kommune og 27 representanter fra Holmestrand kommune som nå er et kommunestyre.

Som ordfører for den nye kommunen ble Alf Johan Svele, H, valgt. Ulf Sundling, H, ble valgt til varaordfører.

Det ble også gjennomført valg av ledere til utvalgene:

Lasse Berntzen, H, og Kari Brekke, H, ble valgt som leder og nestleder av utvalg for oppvekst og omsorg (OPOM).

Helga Opsett, H, og Kjetil Roso, H, ble valgt som leder og nestleder av utvalg for regulering og kommunalteknikk (DRI).

Faste medlemmer i kommunestyret

Alf Johan Svele, H
Ulf Sundling, H
Janne Hjelmtvedt, H
Keith Eikenes, H
Lasse Berntzen, H
Kari Breke, H
Hilde Elisabeth Nyblin, H
Jon Tunheim, H
Tom Arne Akerholt, H
Elin Svele, H
Arild Brekke, H
Helga Opsett, H
Olav Bjørnli, UAVH
Andreas Reitan, H
Torstein Sagen, H
Caroline Gjesmoe, H
Thorleif Jacobsen, H
Vegard Mork, Frp
Egil Olaussen, Frp
Arnfinn Horne Johansen, KrF

Mette Kalve, AP
Rolf Arnesen, AP
Mette Måge Olsen, AP
Christina Berg, AP
Elisabeth Askim, AP
Per Jakob Berg, AP
Jan Arne Kaworek, AP
Ingar Aas-Haug, AP
William R. Aasgård, AP
Bjørn Maurstad, AP
Thomas Rundbråten, AP
Heidi Kristine Wallumrød, AP
Heidi Næss Midtskogen, SP
Anne Nordby Skarstad, SP
Roger J. Halvorsen
Grete Wold, SV
Espen Watne Andresen, MdG
Thove Bringaker, V
Maren Njøs Kurdøl, Felleslista

Neste møte i kommunestyret er onsdag 6. desember kl. 09:00 i biblioteket i Holmestrand. Da vil økonomiplan, budsjett og flere valg være på sakslisten.