Kommunalsjefen vil inngå i toppledergruppa i Nye Holmestrand kommune. (Holmestrand og Hof kommune slår seg sammen fra 01.01.2018). Kommunalsjefen deltar aktivt i arbeidet med å sette den nye kommunen i stand til å fungere som én organisasjon og skape en helhetlig personalpolitikk. Kommunalsjefstillingen vil utvides til å gjelde for hele den nye kommunen ved sammenslåing mellom Nye Holmestrand og Sande fra 1.1.2020. Det vil kunne komme endringer innenfor feltet.

Fakta om stillingen

 • Overordnet ansvar for oppvekst (barnehage, grunnskole, voksenopplæring og PPT), faglig, personalmessig og økonomisk
 • Organisere og utvikle området på en effektiv og fremtidsrettet måte
 • Bidra aktivt i rådmannens ledergruppe for å sikre en helhetlig utvikling av kommunen
 • Representere rådmannen i aktuelle politiske organer og ha rådmannens delegerte fullmakter
 • Sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer
 • Lede aktuelle utviklings- og omstillingsprosesser
 • Sørge for helhet og tverrfaglig samhandling med kommunens øvrige virksomheter

Krav til kvalifikasjoner

 • Ledelseserfaring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relevant universitets- og høyskoleutdannelse
 • Formelt kvalifisert til å utøve kommunens skoleeierrolle
 • Lederutdannelse og dokumenterte resultater fra tidligere lederstillinger
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Strukturert og utviklingsorientert
 • Gode gjennomføringsevner
 • Tydelig og trygg i lederrollen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Lagspiller som bygger fellesskapskultur og motivator i utviklingsarbeid
 • Høy etisk bevissthet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende topplederstilling.
 • Et godt faglig miljø med høy kompetanse, stort engasjement og ambisjoner.
 • Hyggelige kolleger i et trivelig arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i god pensjonsordning.
 • Lønn etter avtale.

Annet

Politiattest må legges frem for arbeid i skole og barnehage

Søknad sendes

Holmestrand kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema og nærmere opplysninger om fremgangsmåte finner du på www.holmestrand.kommune.no under ledige stillinger. Dersom du har behov for hjelp med registreringen av søknad, kontakt Servicetorget. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester, unntatt ved nærmere forespørsel.

Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.