Vi har satt oss et ambisiøst mål for sammenslåingen av Holmestrand, Hof og Sande kommune. Vi skal bygge Norges beste kommune! Da trenger vi alle gode krefter. Det er helt avgjørende for å få til en god prosess at vi legger til rette for samarbeid, medbestemmelse og medvirkning. Vi opplever derfor at det er viktig å inkludere tillitsvalgte og vernetjenesten i delprosjektene.

De tillitsvalgte har en stor og viktig jobb å gjøre for å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen. Videre skal de ulike fagforeningene ivareta sine medlemmer og tillitsvalgte gjennom den omstillingsfasen som kommunesammenslåingen vil kreve.

Tillitsvalgte fra alle kommunene er representert i partssammensatt utvalg, samt I overordnet administrativ prosjektgruppe.