Frem til 2020 vil det skje ting. Nær 400 deltakere fra kommuner som skal slå seg sammen møttes 21. mars til seminar. Temaet var hvordan håndtere eierskap og samarbeid på en god måte i prosessene.

Noen av temaene på dagsorden var hvilket lovverk som gjelder, hva som er viktige milepæler og frister, folkevalgt lederskap ved organisering av kommunens virksomhet og hvordan utøve aktivt eierskap. Det var innledninger, erfaringsdeling fra kommuner, arbeid i grupper og mulighet for spørsmål og diskusjon med fagpanel.

Dette seminaret var det tredje i rekken av til sammen fire seminarer for kommuner som er, eller skal inn i en sammenslåingsprosess.

Seminarene arrangeres i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune.

Målgruppen for seminarene er folkevalgte, representanter blant topplederne, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessen.