Kommunereformen gir gevinst

I dag er det Fellesnemnda og en av sakene som er til møtet i dag er gevinstrealisering kommunereform. I den nye…

Familie søkes til #JaktenPåHolmestrand

Vi søker en familie fra Hof,- Sande,- eller Holmestrandsområdet som kunne tenke seg å bruke en lørdag tidlig i mai til…

20 uker – 20 arrangementer

1.januar 2020 er Sande og Holmestrand kommuner én kommune, og nedtellingen er i gang. Nå inviterer kultursjefen…

10 partier har levert listeforslag

Etter valgloven § 6-6 første ledd, skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Listeforslag…

Visit Holmestrand lanseres!

Velkommen til lansering av Visit Holmestrand på Holmestrand bibliotek den 9. april. Du inviteres til lanseringsfest…

20 arrangementer søker arrangører!

– Kultur og aktiviteter kan ofte fungere som lim i samfunnet. Det er vel den typen lim vi nå trenger for å lime…

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.

Bilder av Holmestrand brygge er gjengitt med tillatelse av AKB Lighting AS.