Nye Holmestrand: hva er din forventning?

I januar 2020 er Holmestrand og Sande kommuner en kommune. Det blir en større kommune geografisk, med lengre kystlinje,…

Vil videreutvikle Holmestrandsskolen

I mars ble årets temakveld for grunnskolen i nye Holmestrand avholdt på Biorama. Foresatte, lokalpolitikere og ansatte…

20 til 2020 søker deltagere til komité

Til prosjektet 20 til 2020 søkes nå deltagere til en komité som skal være med å plukke ut hvilke arrangementer fra…

20 arrangementer søker arrangører!

– Kultur og aktiviteter kan ofte fungere som lim i samfunnet. Det er vel den typen lim vi nå trenger for å lime…

Kurssamarbeid med frisklivsentralen i Sande og Holmestrand

Frisklivssentralen i Holmestrand og Sande har begynt samarbeidet frem mot sammenslåingen i 2020. I den forbindelse har…

Protokoll fra møte i Fellesnemnda 28. februar

Den 28. februar var det møte i Fellesnemnda. Revisjonsordning for den nye kommunen var en av sakene som ble behandlet.…

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.

Bilder av Holmestrand brygge er gjengitt med tillatelse av AKB Lighting AS.