Foto: Stormberg

Verdensdagen markeres i Sande og Holmestrand

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse over hele landet. Tema i år er «Gi tid». Alle oppfordres til å…

Ordførerkjede for nye Holmestrand

Et nytt ordførerkjede skal lages i forbindelse at med Holmestrand og Sande kommuner slås sammen fra 1.1.2020. Nå legges…

Lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglementer

Gruppen for lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglementer består av seks politikere fra Sande og Holmestrand…

Det nye kommunestyret møtes for første gang

Onsdag 16. oktober klokken 18.30 konstituerer det nye kommunestyret seg. Det velges ordfører, varaordfører,…

Teller ned til kommunesammenslåingen med opplevelser

Vi teller ned til kommunesammenslåingen mellom Sande og Holmestrand med 20 opplevelser for innbyggere og næringsliv!…

Tre måneder til kommunesammenslåingen

1. januar 2020 er Sande og Holmestrand én kommune. Det er kun tre måneder til. Den nye kommunen vil ha over 24 000…

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.

Bilder av Holmestrand brygge er gjengitt med tillatelse av AKB Lighting AS.