Sande og Holmestrand med i Visit Vestfold-fellesskapet!

Fra januar 2019 inngås det avtale med Visit Vestfold om innkjøp av administrative turismetjenester, og…

Podcast av og for unge arbeidssøkende

Arbeidssøkende ungdom fra Talenthuset ved NAV Sande og Holmestrand har utviklet podcasten «Unge søkende». «Unge…

Invitasjon til konkurranse

Vi er på jakt etter nytt kommunevåpen til nye Holmestrand kommune (Hof, Sande og Holmestrand). Alle er invitert til å…

Delta i spørreundersøkelsen

Fellesnemnda nedsatte en gruppe i september for å jobbe med kommunereformprosjektet lokaldemokrati,…

Løftet i fellesskap

Å løfte i fellesskap 2018 ble gjennomført i slutten av november. Samskaping for å løse utfordringer med barrierer for…

Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Holmestrand og Sande kommuner!

Nå er det blitt enklere å finne penger til prosjekter for lag og foreninger i Holmestrand og Sande kommuner!…

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.

Bilder av Holmestrand brygge er gjengitt med tillatelse av AKB Lighting AS.