Jakten på Holmestrand

Denne uka er det ungdommer som gjester Instagram-kontoen «Jakten på Holmestrand». De skal jakte på identiteten til nye…

Lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglementer

Kommunestyrene i Holmestrand og Sande har satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal, blant annet, utforme…

Felles velferdsteknologi i 2019

Nylig var det presentasjon av Team Velferdsteknologi, med kick-off for starten på implementering av ulik…

Jakten på Holmestrand er i gang!

Nye Holmestrand kommune vil bestå av Hof, Sande og Holmestrand. Men hva er identiteten til nye Holmestrand? Hva er…

Historisk budsjett legges fram

For siste gang legges det frem forslag til budsjett og økonomiplan for Holmestrand kommune og Sande kommune. Neste år…

Tjenestekontoret under samme tak

Tjenestekontoret i Sande og Holmestrand er nå under samme tak – i lokalene til Sande rådhus. Tjenestekontoret har vært…

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.

Bilder av Holmestrand brygge er gjengitt med tillatelse av AKB Lighting AS.