NAV Holmestrand, Sande og Hof

NAV Holmestrand, Sande og Hof Fra 2. mai vil NAV kontorene i Hof, Sande og Holmestrand være organisert som ett kontor…

Protokoll fra møte i Fellesnemnda 22.03.18

Protokollen fra møte i Fellesnemnda 22.03.18 finner du (her) Prosjektplanen og saken om samarbeidsløsninger skal videre…

Kommunesammenslåing – Ta frem kompasset!

Kommunesammenslåing – Ta frem kompasset! Raushet, likeverd og forståelse for hverandres ståsted. Disse verdiene…

Hvem er den nye kommunalsjefen for oppvekst og kultur?

Her får du en presentasjon: Navn; Robert Rognli Alder; 43 Sivilstatus; gift, 4 barn Bor i Larvik Hva er din bakgrunn?…

Fellesnemnd 22.mars

Neste møte i Fellesnemnda er 22.mars 2018. Sakene er nå ferdig skrevet og du kan lese dem ved å trykke (her) Se…

Reglement og mandat for fellesnemnda

28.02.2018 vedtok Holmestrand kommunestyre enstemmig Reglement og mandat for fellesnemnda. Saken behandles i Sande…

Vi har blitt flere i kommunen vår!

Den nye kommunen Holmestrand vokser allerede! Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Holmestrand, Hof og Sande…

Den nye kommunen skal hete Holmestrand

I en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.2.2018 heter det at «Den nye kommunen som…

Regionreform – fylkestilhørighet for Ny kommune 2020:

Fellesnemnda behandlet saken i sitt møte den 8.februar 2018 og vedtok følgende (7 stemmer for og 2 mot): Fellesnemnda…

Legevakten flytter

Legevakta flytter 5. mars 2018! Mandag 5. mars kl. 16:00 har Tønsberg interkommunale legevakt driftsstart i nye lokaler…

Vi holder framdriften – avholdt møte i fellesnemnda og partssammensatt utvalg

Fellesnemnda og partssammensatt utvalg for den nye kommunen avholdt sitt andre møte torsdag 8.2.2018. Følgende saker…

Partssammensatt utvalg – møte 8.2.2018

Det er innkalt til møte i partssammensatt utvalg 8. februar kl 16 i Holmestrand rådhus. Sakslisten er som følger: Sak…

Nyhet per 2.2.18 fra prosjektkontoret

Nå er det 1 mnd siden Hof og Holmestrand ble slått sammen til Holmestrand kommune. I den forbindelse gjennomføres det…

Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver – regjeringen.no

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og…

Hof Bibliotek

Åpning av Hof bibliotek og innbyggerservice

Torsdag 1. februar kl. 12:00 ble åpningen av Hof bibliotek og innbyggerservice i Hofslundsveien 4 markert. Ordføreren…

Framtidig virksomhetsleder for kommunalteknikk er avklart

Som ledd i arbeidet med å forberede kommunesammenslutningen mellom Holmestrand og Sande i 2020 er det viktig å få på…

Møteplan for fellesnemnda 2018

Da er møteplanen for fellesnemnda klar. Møtetidspunkt: kl 1600 Vel møtt!

Ny kommunalsjef for oppvekst

Det er med glede å kunne annonsere at kommunalsjef for oppvekst er ansatt. Den nye kommunalsjefen heter Robert Rognli…

Rubicon bedriftshelsetjeneste – ny felles leverandør fra 01.01.18

Etter en omfattende kravspesifikasjon og vurdering av flere tilbydere på bedriftshelsetjeneste, er nå valget falt på…

Overordnet risikovurdering – kommunereformen

Mandag 06.11.17 var rådmennene, alle kommunalsjefene, tillitsvalgte i prosjektet fra Sande, Hof og Holmestrand, HR sjef…

Rådmann og prosjektleder for NYKOMMUNE2020 svarer på 10 spørsmål tilknyttet kommunesammenslåingen.

10 raske spørsmål til rådmann og prosjektleder

Rådmann og prosjektleder for nykommune2020 Hans Erik Utne svarer på 10 spørsmål knyttet til kommunesammenslåingen.…

Kommunestyre 18. oktober 2017. Foto av Pål Norby

Konstituering av kommunestyre

Onsdag 18. oktober ble det nye kommunestyret i Holmestrand konstituert. Det er 12 representanter fra Hof kommune og 27…

Tommel opp for NYKOMMUNE2020. Foto av Roy Stranna

Kommunalsjef Oppvekst i ny sammenslått kommune

Kommunalsjefen vil inngå i toppledergruppa i Nye Holmestrand kommune. (Holmestrand og Hof kommune slår seg sammen fra…

Byggeplaner og arbeidshjelm

Fellesnemnda i dag og i fremtiden

Frem til 18. oktober 2017 har fellesnemnda bestått av representanter fra tre kommuner, hvorav Sande kun har hatt møte…

Selfie av de tillitsvalgte i NYKOMMUNE2020

Alle skal med!

Vi har satt oss et ambisiøst mål for sammenslåingen av Holmestrand, Hof og Sande kommune. Vi skal bygge Norges beste…

Rød kaffekopp

Interkommunalt seminar

Frem til 2020 vil det skje ting. Nær 400 deltakere fra kommuner som skal slå seg sammen møttes 21. mars til seminar.…