Fremtidens skole i nye Holmestrand

Velkommen til temakveld for grunnskolen i Holmestrand og Sande mandag 4. mars i Biorama, Holmestrand. Det blir…

Nå kan barna tegne kommunevåpen på biblioteket!

Bibliotekene i Sande, Hof og Holmestrand inviterer inn barn til å tegne sitt forslag til nytt kommunevåpen for nye…

Ett år igjen

Sande, Hof og Holmestrand har vært forlovet med hverandre siden 2016. Det tar tid å bli bedre kjent med hverandre og…

Kommunalsjefer i nye Holmestrand

Det er kun ett år igjen til Holmestrand kommune og Sande kommune formelt er en kommune. Arbeidet med å bygge den nye…

En måned igjen!

Nå er det en måned igjen til siste frist for å sende inn forslag til nytt kommunevåpen for nye Holmestrand kommune.…

Invitasjon til konkurranse

Vi er på jakt etter nytt kommunevåpen til nye Holmestrand kommune (Hof, Sande og Holmestrand). Alle er invitert til å…

Takk til alle bidragsytere i #JaktenPåHolmestrand

Et nytt kommunevåpen for den nye kommunen skal utformes. Til hjelp i utformingen av kommunevåpenkonkurransen inviterte…

Sande og Holmestrand med i Visit Vestfold-fellesskapet!

Fra januar 2019 inngås det avtale med Visit Vestfold om innkjøp av administrative turismetjenester, og…

Podcast av og for unge arbeidssøkende

Arbeidssøkende ungdom fra Talenthuset ved NAV Sande og Holmestrand har utviklet podcasten «Unge søkende». «Unge…

Delta i spørreundersøkelsen

Fellesnemnda nedsatte en gruppe i september for å jobbe med kommunereformprosjektet lokaldemokrati,…

Løftet i fellesskap

Å løfte i fellesskap 2018 ble gjennomført i slutten av november. Samskaping for å løse utfordringer med barrierer for…

Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Holmestrand og Sande kommuner!

Nå er det blitt enklere å finne penger til prosjekter for lag og foreninger i Holmestrand og Sande kommuner!…

Unge eide Jakten på Holmestrand

Forrige uke var det ungdommer fra Hof, Sande og Holmestrand som gjestet Instagram-kontoen «Jakten på Holmestrand». De…

Fellesnemnda 22.11.18

Det er møte i Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg torsdag 22.11.18. Sakene til Fellesnemnda finner du her Sakene til…

Å løfte i fellesskap

Barrierer for barns deltakelse i fritidsaktiviteter i Sande og Holmestrand: Hva kan vi gjøre med dem? Holmestrand og…

Jakten på Holmestrand

Denne uka er det ungdommer som gjester Instagram-kontoen «Jakten på Holmestrand». De skal jakte på identiteten til nye…

Lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglementer

Kommunestyrene i Holmestrand og Sande har satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal, blant annet, utforme…

Felles velferdsteknologi i 2019

Nylig var det presentasjon av Team Velferdsteknologi, med kick-off for starten på implementering av ulik…

Jakten på Holmestrand er i gang!

Nye Holmestrand kommune vil bestå av Hof, Sande og Holmestrand. Men hva er identiteten til nye Holmestrand? Hva er…

Historisk budsjett legges fram

For siste gang legges det frem forslag til budsjett og økonomiplan for Holmestrand kommune og Sande kommune. Neste år…

Tjenestekontoret under samme tak

Tjenestekontoret i Sande og Holmestrand er nå under samme tak – i lokalene til Sande rådhus. Tjenestekontoret har vært…

Jakten På Holmestrand

Et nytt kommunevåpen for den nye kommunen skal utformes. Til hjelp i utformingen av kommunevåpenkonkurransen inviteres…

Åpning av ny fylkesveg

Mandag 22. oktober kl. 12.00 var det åpning av ny fylkesveg i Hanekleiva, og nye bedrifter i området ble presentert.…

Felles barnevernstjeneste åpnet!

I Oktober var det offisiell åpning av Holmestrand og Sande interkommunale barnevernstjeneste i nye lokaler i 3. og 5.…

Protokoll fra møte i Fellesnemnda 27.09.18

Du finner Møteprotokoll fra møte i Fellesnemnda 27.09.18 her.  Blant sakene finner du videregående skole i den nye…

Kyststien mellom Holmestrand og Sande

De 7 kilometerne med nedlagt jernbane som slynger seg mellom Holmestrand og Sande har blitt muligheten til å koble…

Fellesnemnda 27.09.18

Neste møte i Fellesnemnda er torsdag 27.09.18. Sakene til Fellesnemnda finner du her. Du kan si direktesending fra…

Konkurranseutlysning

Last ned i Word Last ned i PDF Invitasjon til konkurranse om kommunevåpen Sande og Holmestrand kommuner inviterer til…

Felles kulturskole

1. august ble Holmestrand og Sande én kulturskole, og fikk ny kulturskolerektor. Kulturskolen har flere hundre elever,…

Samlet på Hof herredshus i september

I september blir det ærverdige herredshuset i Hof tatt i bruk. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet i Holmestrand…

Protokoll fra møte i Fellesnemnd 23.08.18

Du finner møteprotokoll fra Fellesnemnda her

Fellesnemnda 23.08.18

Neste møte i Fellesnemnda er torsdag 23.08.18. Sakene til Fellesnemnda denne gang involverer blant annet organisering…

Sommerhilsen fra Rådmann, Hans Erik Utne

https://www.youtube.com/watch?v=gwQft5vWnfY

Bakgrunnsbilde for NYKOMMUNE2020

Sommerens åpningstider for bibliotekene

Åpningstider Holmestrand (25. juni t.o.m. 4. august) Mandag 11.00 til 16.00 Tirsdag 11.00 til 16.00 Onsdag 11.00 til…

Lederseminar i Helse og velferd 13 juni

Kommunalsjefer, virksomhetsledere, tjenesteledere og rådgivere for Helse og velferd i Sande og Holmestrand kommuner…

Protokoll fra møte i Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg 14.06.18

Du finner møteprotokoll fra Fellesnemnda her Du finner møteprotokoll fra Partssammensatt utvalg her

Velkommen til åpning av Hof Frivilligsentral

Velkommen til åpning av Hof Frivilligsentral 21 juni kl. 18.00.

Inkluderende arbeidsliv som tema på felles kurs for verneombud og tillitsvalgte i våre to kommuner

I går var totalt 77 verneombud og tillitsvalgte samlet en hel dag i Sande kommunelokale med tema «Tillitsvalgte og…

Amund Sørum – Bindeledd mellom Jarlsberg IKT, Sande IKT, Holmestrand kommune og Sande kommune

Amund Sørum (36 år), bor i Eidfoss, men er opprinnelig fra Sande. Han har 2 barn og samboer. Han har vært ansatt i…

Fellesnemnd og Partssammensatt utvalg 14. juni

Neste møte i Fellesnemnda er 14 juni 2018. Sakene er nå ferdig skrevet til Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg.…

Lørdag 16. juni arrangeres Sande dagen!

Målet med Sande dagen er å vise frem alt lokale krefter og ressurser. Lag, foreninger, ungdomsklubber og politiske…

Sommerferieaktiviteter for barn og unge i uke 32 og 33

Snart er Holmestrand og Sande en kommune – og samarbeidene er godt i gang. Kulturvirksomhetene tilbyr aktiviteter i de…

Plan, byggesak og landbruk samlet på Sande rådhus

Virksomheten Plan, byggesak og landbruk er nå samlokalisert på Sande rådhus. Alle ansatte, også dem som før satt på…

NAV Holmestrand, Hof og Sande er nå samlokalisert

Den 02. mai 2018 ble NAV Holmestrand, Hof og Sande samlokalisert i Langgaten 35, 3080 Holmestrand. Lokalet ligger midt…

Protokoll fra møte i Fellesnemnda 03.05.18

Protokollen fra møte i Fellesnemnda 03.05.18 finner du: (her).

Galleberg skole

Hver eneste dag bruker alle klassene på Galleberg skole 10 minutter av dagen til å snakke om hvordan de har det i…

Ny personvernlov, GDPR – Utsatt til 01.juli

Innføring av ny personvernlov, GDPR (General Data Protection Regulation) er utsatt til 01.juli. Det nye regelverket gir…

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i Holmestrand kommune

Ny opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering ble behandlet i Kommunestyret i Holmestrand den 25. april.…

Fellesnemnd 03 mai

Neste møte i Fellesnemnd er i dag 03 mai 2018. Sakene er nå ferdig skrevet og kan leses her:…

Hof Frivilligsentral etableres våren 2018

Hof har mange lokale lag, foreninger og organisasjoner som tilbyr ulike aktiviteter på frivillige basis av mange…

Ny ansatt frivillighetskoordinator i Holmestrand kommune

Marit Sola er ansatt som ny Frivillighetskoordinator i Holmestrand kommune. Hun starter i jobben 2. mai i Virksomhet…

NAV Holmestrand, Sande og Hof

NAV Holmestrand, Sande og Hof Fra 2. mai vil NAV kontorene i Hof, Sande og Holmestrand være organisert som ett kontor…

Protokoll fra møte i Fellesnemnda 22.03.18

Protokollen fra møte i Fellesnemnda 22.03.18 finner du (her) Prosjektplanen og saken om samarbeidsløsninger skal videre…

Kommunesammenslåing – Ta frem kompasset!

Kommunesammenslåing – Ta frem kompasset! Raushet, likeverd og forståelse for hverandres ståsted. Disse verdiene…

Hvem er den nye kommunalsjefen for oppvekst og kultur?

Her får du en presentasjon: Navn; Robert Rognli Alder; 43 Sivilstatus; gift, 4 barn Bor i Larvik Hva er din bakgrunn?…

Fellesnemnd 22.mars

Neste møte i Fellesnemnda er 22.mars 2018. Sakene er nå ferdig skrevet og du kan lese dem ved å trykke (her) Se…

Reglement og mandat for fellesnemnda

28.02.2018 vedtok Holmestrand kommunestyre enstemmig Reglement og mandat for fellesnemnda. Saken behandles i Sande…

Vi har blitt flere i kommunen vår!

Den nye kommunen Holmestrand vokser allerede! Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Holmestrand, Hof og Sande…

Den nye kommunen skal hete Holmestrand

I en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.2.2018 heter det at «Den nye kommunen som…

Regionreform – fylkestilhørighet for Ny kommune 2020:

Fellesnemnda behandlet saken i sitt møte den 8.februar 2018 og vedtok følgende (7 stemmer for og 2 mot): Fellesnemnda…

Legevakten flytter

Legevakta flytter 5. mars 2018! Mandag 5. mars kl. 16:00 har Tønsberg interkommunale legevakt driftsstart i nye lokaler…

Vi holder framdriften – avholdt møte i fellesnemnda og partssammensatt utvalg

Fellesnemnda og partssammensatt utvalg for den nye kommunen avholdt sitt andre møte torsdag 8.2.2018. Følgende saker…

Partssammensatt utvalg – møte 8.2.2018

Det er innkalt til møte i partssammensatt utvalg 8. februar kl 16 i Holmestrand rådhus. Sakslisten er som følger: Sak…

Nyhet per 2.2.18 fra prosjektkontoret

Nå er det 1 mnd siden Hof og Holmestrand ble slått sammen til Holmestrand kommune. I den forbindelse gjennomføres det…

Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver – regjeringen.no

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og…

Hof Bibliotek

Åpning av Hof bibliotek og innbyggerservice

Torsdag 1. februar kl. 12:00 ble åpningen av Hof bibliotek og innbyggerservice i Hofslundsveien 4 markert. Ordføreren…

Framtidig virksomhetsleder for kommunalteknikk er avklart

Som ledd i arbeidet med å forberede kommunesammenslutningen mellom Holmestrand og Sande i 2020 er det viktig å få på…

Møteplan for fellesnemnda 2018

Da er møteplanen for fellesnemnda klar. Møtetidspunkt: kl 1600 Vel møtt!

Ny kommunalsjef for oppvekst

Det er med glede å kunne annonsere at kommunalsjef for oppvekst er ansatt. Den nye kommunalsjefen heter Robert Rognli…

Rubicon bedriftshelsetjeneste – ny felles leverandør fra 01.01.18

Etter en omfattende kravspesifikasjon og vurdering av flere tilbydere på bedriftshelsetjeneste, er nå valget falt på…

Overordnet risikovurdering – kommunereformen

Mandag 06.11.17 var rådmennene, alle kommunalsjefene, tillitsvalgte i prosjektet fra Sande, Hof og Holmestrand, HR sjef…

Rådmann og prosjektleder for NYKOMMUNE2020 svarer på 10 spørsmål tilknyttet kommunesammenslåingen.

10 raske spørsmål til rådmann og prosjektleder

Rådmann og prosjektleder for nykommune2020 Hans Erik Utne svarer på 10 spørsmål knyttet til kommunesammenslåingen.…

Kommunestyre 18. oktober 2017. Foto av Pål Norby

Konstituering av kommunestyre

Onsdag 18. oktober ble det nye kommunestyret i Holmestrand konstituert. Det er 12 representanter fra Hof kommune og 27…

Tommel opp for NYKOMMUNE2020. Foto av Roy Stranna

Kommunalsjef Oppvekst i ny sammenslått kommune

Kommunalsjefen vil inngå i toppledergruppa i Nye Holmestrand kommune. (Holmestrand og Hof kommune slår seg sammen fra…

Byggeplaner og arbeidshjelm

Fellesnemnda i dag og i fremtiden

Frem til 18. oktober 2017 har fellesnemnda bestått av representanter fra tre kommuner, hvorav Sande kun har hatt møte…

Selfie av de tillitsvalgte i NYKOMMUNE2020

Alle skal med!

Vi har satt oss et ambisiøst mål for sammenslåingen av Holmestrand, Hof og Sande kommune. Vi skal bygge Norges beste…

Rød kaffekopp

Interkommunalt seminar

Frem til 2020 vil det skje ting. Nær 400 deltakere fra kommuner som skal slå seg sammen møttes 21. mars til seminar.…