Ja, vi bygger Norges beste kommune!

1.1.2020 vil den nye kommunen se dagens lys. De tre kommunene Holmestrand, Hof og Sande blir til én stor kommune. Det er en stor og kompleks prosess når tre kommuner skal omstruktureres til én. Hele løpet fram mot 1.1.2020 ledes av en prosjektgruppe med hovedansvaret for gjennomføring og framdrift.

Prosjektgruppa i NYKOMMUNE2020. Foto av Roy Stranna

Vi skal være med på byggingen av Norges beste kommune! Fra venstre Janne Visnes Melgaard, Anne Sønstebø, Anne Marit Bakka, Hans Erik Utne, Svend Bergan Grane og Olav Grande. Foto: Roy Stranna

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.

Nå kan barna tegne kommunevåpen på biblioteket!

Bibliotekene i Sande, Hof og Holmestrand inviterer inn barn til å tegne sitt forslag til nytt kommunevåpen for nye…

Ett år igjen

Sande, Hof og Holmestrand har vært forlovet med hverandre siden 2016. Det tar tid å bli bedre kjent med hverandre og…

En måned igjen!

Nå er det en måned igjen til siste frist for å sende inn forslag til nytt kommunevåpen for nye Holmestrand kommune.…

Invitasjon til konkurranse

Vi er på jakt etter nytt kommunevåpen til nye Holmestrand kommune (Hof, Sande og Holmestrand). Alle er invitert til å…

Delta i spørreundersøkelsen

Fellesnemnda nedsatte en gruppe i september for å jobbe med kommunereformprosjektet lokaldemokrati,…

Den nye kommunen skal hete Holmestrand

I en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.2.2018 heter det at «Den nye kommunen som…

Resepsjonen i Hof kommune flyttes til biblioteket

Fra 1. februar 2018 blir resepsjonen i tidligere Hof kommune samlokalisert med biblioteket. Vil du snakke med oss i…

Teknisk på flyttefot

Det skjer mye også i Teknisk framover! Fra nyttår går det slag i slag med å samkjøre ressurser og få på plass ny…

Psykisk helse og avhengighet – ny virksomhet fra 1.1.18

1.1.2018 ser en ny virksomhet dagens lys i ny sammenslått kommune. Virksomhet Psykisk helse og avhengighet skal i «nye…

Barneverntjeneste i ny kommune

Høsten 2017 ble det igangsatt en plangruppe med ansvar for å etablere barneverntjeneste i «Nye Holmestrand» innen…

Legetjenester i ny kommune

Siden 2016 har en arbeidsgruppe arbeidet med å beskrive og utvikle hvordan de ulike legetjenestene skal være innrettet…

Felles PP-tjeneste for Holmestrand og Sande

1.1.2018 etableres det en felles PP-tjeneste (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste) for Holmestrand og Sande. PP-tjenestens…

Rådmann og prosjektleder for NYKOMMUNE2020 svarer på 10 spørsmål tilknyttet kommunesammenslåingen.

10 raske spørsmål til rådmann og prosjektleder

Rådmann og prosjektleder for nykommune2020 Hans Erik Utne svarer på 10 spørsmål knyttet til kommunesammenslåingen.…

Milepælsplan for NyKommune2020

Veien mot NYKOMMUNE2020

I tiden fram mot 1.1.2020 vil arbeidet med den nye kommunen være I en kontinuerlig prosess. Fra spaden ble satt I jorda…

Abakus / kuleramme

Økonomi NYKOMMUNE2020

I disse dager jobbes det for fullt med økonomiplanene i både nye Holmestrand og Sande kommuner. Økonomiplanene viser…

Prosjektgruppas ledere bygger med sand på stranden. Foto av Roy Stranna

Prosjektgruppa for NYKOMMUNE2020

Det er etablert en overordnet prosjektgruppe som består av hovedtillitsvalgt fra hver av kommunene, samt Hans Erik…