NAV Holmestrand, Hof og Sande er nå samlokalisert

Den 02. mai 2018 ble NAV Holmestrand, Hof og Sande samlokalisert i Langgaten 35, 3080 Holmestrand. Lokalet ligger midt…

Protokoll fra møte i Fellesnemnda 03.05.18

Protokollen fra møte i Fellesnemnda 03.05.18 finner du: (her).

Galleberg skole

Hver eneste dag bruker alle klassene på Galleberg skole 10 minutter av dagen til å snakke om hvordan de har det i…

Ny personvernlov, GDPR – Utsatt til 01.juli

Innføring av ny personvernlov, GDPR (General Data Protection Regulation) er utsatt til 01.juli. Det nye regelverket gir…

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i Holmestrand kommune

Ny opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering ble behandlet i Kommunestyret i Holmestrand den 25. april.…

Fellesnemnd 03 mai

Neste møte i Fellesnemnd er i dag 03 mai 2018. Sakene er nå ferdig skrevet og kan leses her:…

Bilder av Holmestrand brygge er gjengitt med tillatelse av AKB Lighting AS.