Legetjenester i ny kommune

Siden 2016 har en arbeidsgruppe arbeidet med å beskrive og utvikle hvordan de ulike legetjenestene skal være innrettet…

Felles PP-tjeneste for Holmestrand og Sande

1.1.2018 etableres det en felles PP-tjeneste (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste) for Holmestrand og Sande. PP-tjenestens…

Overordnet risikovurdering – kommunereformen

Mandag 06.11.17 var rådmennene, alle kommunalsjefene, tillitsvalgte i prosjektet fra Sande, Hof og Holmestrand, HR sjef…

Rådmann og prosjektleder for NYKOMMUNE2020 svarer på 10 spørsmål tilknyttet kommunesammenslåingen.

10 raske spørsmål til rådmann og prosjektleder

Rådmann og prosjektleder for nykommune2020 Hans Erik Utne svarer på 10 spørsmål knyttet til kommunesammenslåingen.…

Kommunestyre 18. oktober 2017. Foto av Pål Norby

Konstituering av kommunestyre

Onsdag 18. oktober ble det nye kommunestyret i Holmestrand konstituert. Det er 12 representanter fra Hof kommune og 27…

Tommel opp for NYKOMMUNE2020. Foto av Roy Stranna

Kommunalsjef Oppvekst i ny sammenslått kommune

Kommunalsjefen vil inngå i toppledergruppa i Nye Holmestrand kommune. (Holmestrand og Hof kommune slår seg sammen fra…

Foto Jarlsberg brygge er gjengitt med tillatelse fra njb.no