Hvem er den nye kommunalsjefen for oppvekst og kultur?

Her får du en presentasjon: Navn; Robert Rognli Alder; 43 Sivilstatus; gift, 4 barn Bor i Larvik Hva er din bakgrunn?…

Fellesnemnd 22.mars

Neste møte i Fellesnemnda er 22.mars 2018. Sakene er nå ferdig skrevet og du kan lese dem ved å trykke (her) Se…

Reglement og mandat for fellesnemnda

28.02.2018 vedtok Holmestrand kommunestyre enstemmig Reglement og mandat for fellesnemnda. Saken behandles i Sande…

Vi har blitt flere i kommunen vår!

Den nye kommunen Holmestrand vokser allerede! Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Holmestrand, Hof og Sande…

Den nye kommunen skal hete Holmestrand

I en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.2.2018 heter det at «Den nye kommunen som…

Regionreform – fylkestilhørighet for Ny kommune 2020:

Fellesnemnda behandlet saken i sitt møte den 8.februar 2018 og vedtok følgende (7 stemmer for og 2 mot): Fellesnemnda…

Bilder av Holmestrand brygge er gjengitt med tillatelse av AKB Lighting AS.